Categorii
Cosul meu

Politica de confidentialitate


Versiune: Martie 2021


Prezenta politică de confidențialitate (“Politica”) furnizează informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal a vizitatorilor și clienților magazinului digital www.magazinautoaparare.ro operat de către societatea noastră şi a drepturilor oferite de legislația privind protecţia datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul General privind protecția datelor” sau „RGPD”).


Prezenta Politică se aplică strict prelucrării Datelor cu caracter personal efectuată de AXC ONLINE TRADING S.R.L. în calitate de operator de date. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezenta Politică nu se aplică prelucrării Datelor cu caracter personal efectuată de AXC ONLINE TRADING S.R.L. în calitate de persoană împuternicită de operator.


 1. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu prevederile RGPD, a actelor normative interne aprobate în vederea implementării RGPD, AXC ONLINE TRADING S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Ștefăneștii de Jos, Strada Lavandei nr. 2A, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub  nr. J23/2544/01.07.2020, Cod unic de înregistrare 42137993 (denumită în continuare „AXC ONLINE TRADING S.R.L.” şi/sau „Societatea”), în calitatea sa de Operator, prelucrează cu bună-credință datele cu caracter personal, în conformitate cu reglementările aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime.


Suntem aici pentru a vă furniza orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie iar, in legătură cu informații referitoare la prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]. 


 1. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ŞI DATELE CU CARACTER PERSONAL


Prelucrăm datele cu caracter personal ale diferitor categorii de persoane vizate, precum:

 • vizitatori ai website-ului www.magazinautoaparare.ro;
 • clienți persoane fizice;
 • reprezentanții legali sau convenționali ai clienților persoane juridice;
 • reprezentanții legali sau convenționali ai partenerilor comerciali;
 • persoanele de contact desemnate de clienți.


Serviciile noastre nu sunt adresate persoanelor sub vârsta de 16 ani. În acest sens, cu bună știință, nu colectăm date de la nicio persoană sub vârsta de 16 ani iar în situația în care luăm la cunoștință că astfel de date ne-au fost furnizate, le vom șterge fără întârziere. 


Ca regulă generală, colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât, aveți control asupra tipului de date pe care ni le oferiți. Cu titlul de exemplu, colectăm și prelucrăm: 

  • numele şi prenumele;
  • numărul de telefon;
  • adresa de e-mail;
  • adresa de livrare (adresa de domiciliu/reşedință);

De asemenea, în momentul în care utilizați serviciile noastre, putem colectam în mod automat informații referitoare la dvs., precum:

  • adresa IP;
  • fișiere de tip cookies;
  • versiunea sistemului de operare;
  • setările privind limba pe care o alegeți;
  • informații de autentificare precum data înregistrării, data ultimei schimbări a parolei etc.;


 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


AXC ONLINE TRADING S.R.L.prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: 


 1. Înregistrarea pe website-ul nostru, www.magazinautoaparare.ro.


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării


Crearea și administrarea contului prin intermediul căruia puteți folosi funcții precum salvarea unor produse drept favorite sau verificarea statusului comenzii. 

Consimțământul expres prin completarea și acceparea de către persoana vizată a prezentei Politici de Confidențialitate și a Termenilor și Condițiilor website-ului nostru în vederea creării unui cont. (art. 6 alin. 1, lit. a RGDP).


 1. Încheierea și executarea contractelor de vânzare de produse din gama Societății, încheiate prin mijloace electronice.


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Plasarea, prelucrarea și livrarea comenzii dvs.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersurile necesare, la cererea dvs., înainte de încheierea contractului (art. 6 alin. 1, lit. b RGDP);


 1. Facturarea clienților ca urmare a contractelor de vânzare de produse din gama Societății, încheiate prin mijloace electronice 


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Emiterea facturii pentru plățile efectuate 

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersurile necesare, la cererea dvs., înainte de încheierea contractului (art. 6 alin. 1, lit. b RGDP);

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia operatorul se supune (art. 6 alin. 1, lit. c RGDP).


 1. Asigurarea asistenței și suportului necesar 


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile  sau la bunurile și serviciile oferite precum și rezolvarea problemelor semnalate

  

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersurile necesare, la cererea dvs., înainte de încheierea contractului (art. 6 alin. 1, lit. b RGDP);


Interesul nostru legitim în asigurarea comunicării cu clienții noștri și furnizarea suportului necesar (art. 6 alin. 1, lit. f RGDP);


 1. Returnarea produselor și rambursarea contravalorii conform prevederilor legale 


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Asigurarea serviciilor de retur și ramburs cu privire la comenzile plasate de dvs. 

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersurile necesare, la cererea dvs., înainte de încheierea contractului (art. 6 alin. 1, lit. b RGDP);


 1. Solicitarea de feedback cu privire la experiența clientului sau pentru a evalua eficiența comunicării cu Societatea


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Stabilirea nivelului dvs. de satisfacție în legatură cu serviciile și produsele oferite, îmbunătățirea experienței dvs. și facilitarea plasării comenzilor 

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersurile necesare, la cererea dvs., înainte de încheierea contractului (art. 6 alin. 1, lit. b RGDP);


Interesul nostru legitim de a îmbunătăți serviciile și produsele oferite precum și de a crește încrederea în website-ul nostru, prin asigurarea unei calități ridicate (art. 6 alin. f, lit. b RGDP);


 1. Transmiterea de mesaje comerciale


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Dacă optați să primiți aceste mesaje comerciale, vom folosi numărul dvs. de telefon și/sau adresa de e-mail pentru a vă trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile noastre.

Consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1, lit. a RGDP).


 1. Respectarea oricărei cerințe legale de raportare sau comunicare a datelor personale impuse prin legislația aplicabilă


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Prelucrarea datelor ca urmare a unei cerințe legale de raportare (e.g. în vederea întocmirii contabilității, în vederea arhivării etc.)

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia operatorul se supune (art. 6 alin. 1, lit. c RGDP);


 1. Asigurarea siguranței și securității


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Prevenirea si detectarea fraudelor din cadrul serviciilor noastre

Interesul nostru legitim legat de prevenirea fraudelor și de îmbunătățire a calității și eficacității pe ansamblu a serviciilor noastre (art. 6 alin. f, lit. b RGDP);


 1. Administrarea și protejarea serviciilor noastre


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Administrarea și protejarea serviciilor oferite prin intermediul platformei prin operațiuni precum: analiza de date, testare, întreținere sistem, raportare, depanare

Interesul nostru legitim în creșterea încrederii în website-ul nostru, prin asigurarea unei calități ridicate (art. 6 alin. f, lit. b RGDP);


 1. Derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații ale clienţilor


Scopul Prelucrării

Temeiul legal al Prelucrării

Scopul acestei prelucrări este de a vă prelucra datele ca urmare a unei acțiuni în justiție, investigații, anchete declanșate de dvs. sau de către Societate

Interesul nostru legitim de a ne apara drepturile și interesele (art. 6 alin. f, lit. b RGDP);


 1. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE PĂRȚI


Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării sus-citate, Societatea poate comunica în vederea îndeplinirii unor scopuri specifice, date cu caracter personal către terți, incluzând partenerii AXC ONLINE TRADING S.R.L., cum ar fi:

 • furnizorii de servicii operaționale, precum servicii de plăți, telecomunicații, IT, facturare etc. în vederea executării contractului sau satisfacerii unui interes legitim al Societății;
 • parteneri de afaceri ai Societății, atunci când un astfel de parteneriat vizează prezenta relație contractuală;
 • furnizori de servicii de publicitate și analiză în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre, raportării cu privire la eficacitatea desfășurării campaniilor și pentru analize interne ale activității;
 • furnizori de produse de autoapărare din gama de produse comercializată de Societate în vederea executării contractelor sau satisfacerii unui interes legitim al Societății;
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau satisfacerii unui interes legitim al Societății;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu   reglementărilor aplicabile.


În situația în care activitatea sau activele noastre, sau parte dintre acestea, sunt reorganizate, vândute, transferate sau fac obiectul unei fuziuni cu o altă activitate, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite și transferate către noii proprietari ai activității. Într-o astfel de situație ne vom asigura de respectarea tuturor măsurilor prevăzute de lege. 


Dacă Societatea va transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European, acest lucru se va realiza doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate şi notificându-vă atunci când este cazul.


 1. SOCIETATEA GARANTEAZĂ DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL


În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (RGPD), aveți următoarele drepturi: 

(i)  Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative. 

(ii)  Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare. 

(iii)  Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal. 

(iv)  Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri. 

(v)  Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră. 

(vi)  Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat. 

(vii)  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea: Nu vom lua decizii automatizate, care produc efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. expres sau o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

(viii)  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP): în cazul în care considerați că nu am răspuns solicitărilor dumneavoastră în mod corespunzător, aveți dreptul de a formula o plângere către ANSPDCP.


AXC ONLINE TRADING S.R.L.poate solicita identificarea persoanei care își exercită drepturile pentru a asigura confidențialitatea datelor personale transmise. Ne rezervăm dreptul de a răspunde solicitărilor primite în termenul permis de lege, respectiv 30 de zile, precum și de a ne proteja împotriva unor solicitări rău-intenționate sau nejustificat de repetate. Ocazional, este posibil să avem nevoie de mai mult de 30 de zile în cazul în care solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau în care ați înaintat mai multe solicitări. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.


În măsura în care prelucrarea de date cu caracter personal are ca temei juridic art. 6 alin. (1) lit. b) - executarea unui contract sau art. 6 alin. (1) lit. c) - îndeplinirea unei obligații legale, anumite drepturi prevăzute mai sus nu sunt aplicabile, după cum urmează:

 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat (în ceee ce priveşte prelucrările bazate pe îndeplinirea unei obligaţii legale);
 • dreptul de a se opune prelucrării (în ceea ce priveşte prelucrările bazate pe executarea unui contract);
 • dreptul la portabilitate. 


 1. STOCAREA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADĂ LIMITATĂ DE TIMP


Societatea va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu: 


 1. obligațiile legale specifice domeniului său de activitate / conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil), 
 2. în interesul legitim al Societăţii, pentru acele situaţii care excedă încheierea și executarea contractului de vânzare de produse de autoapărare din gama Societății, încheiat prin mijloace electronice, date care sunt stocate pentru o perioadă de 3 ani, conform termenului de prescripție general. 


Pentru mai multe detalii privind termenele de stocare aplicate de Societate, vă rugăm să ne contactați și vă vom comunica Politica de retenție. Ulterior expirării perioadei de retenție, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.


 1. MĂSURILE REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITĂŢII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.


AXC ONLINE TRADING S.R.L.evaluează în permanență securitatea rețelei și caracterul adecvat al măsurilor aplicate pentru securitatea informațiilor. În acest sens, implementam sisteme pentru identificarea riscurilor previzibile în mod rezonabil și pentru minimizarea riscurilor de securitate, inclusiv prin evaluare și testare periodică.

                    

Societatea prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că independent de măsurile implementate, transferurile de date prin intermediul internetului nu sunt niciodată complet sigure, existând în permanență un risc rezidual ca datele dvs. să fie accesate și de terțe părți neautorizate. 


 1. MODULELE COOKIE  


Modulele cookies sunt fișiere de text mici, stocate în browser sau pe dispozitive de către site-uri web, aplicații, pagini de socializare online și reclame. Folosirea modulelor cookies constituie un avantaj în folosul clienților, acestea permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum: limba în care se afișează site-ul, tipuri de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Cu anumite excepții, neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza și segmenta interesele clienților față de anumite zone sau aplicații ale website-ului https://www.magazinautoaparare.ro, fapt care ne permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc. 


Societatea folosește module cookie și tehnologii similare pe website-ul www.magazinautoaparare.ro în scopuri precum:

 • autentificarea clienţilor;
 • salvarea preferințelor și setărilor clienţilor;
 • determinarea popularității conținutului;
 • livrarea și măsurarea eficienței campaniilor publicitare;
 • sprijnirea măsurilor de securitate și detectarea activităților frauduloase;
 • selectarea mesajelor afișate și măsurarea interacțiunii cu acestea;
 • analiza tendințelor și a traficului pe site-uri și înțelegerea generală a comportamentului și intereselor manifestate online de către cei care interacționează cu serviciile noastre.


Ca și tipuri de module cookie utilizăm module cookie “strict necesare”, care sunt esențiale pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a website-ul. Printre acestea se numără modulele cookie care permit vizitatorilor să se conecteze în zonele securizate ale website-ului, să aibă predefinită limba sau moneda în urma unei accesări anterioare.


Tabelul de mai jos enumeră modulele cookie de pe website și motivul pentru care acestea sunt utilizate de noi:


Sursă cookie

Denumire cookie 

Scop 

Data de expirare

www.magazinautoaparare.ro

language

Pentru a păstra preferința limbii selectate pe website

1 lună

www.magazinautoaparare.ro

currency

Pentru a păstra preferința monedei de plată selectate pe website

1 lună

www.magazinautoaparare.ro

OCSESSID

Pentru a păstra ID-ul utilizatorului pe sesiune

sesiune


Modulele cookie sunt utilizate din diverse motive, precum pentru îmbunătățirea funcționalității și a performanței website-ului și pentru asigurarea confidențialității dumneavoastră atunci când navigați pe website.


Browser-ul dvs. vă va furniza de regulă informații referitoare la modalitatea în care puteți refuza, șterge sau bloca fișierele de tip ”cookies”. Link-urile de mai jos vă vor conduce către informații cu privire la unele dintre browser-ele utilizate cel mai frecvent:


Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în situația în care veți bloca anumite fișierele tip ”cookies” instalate, exista posibilitatea ca serviciile noastre să nu mai funcționeze sau sa funcționeze parțial, spre exemplu să va fie limitată posibilitatea de a salva setările personalizate, cum ar fi informațiile de conectare.


 1. CONSIDERAȚII FINALE 


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și/sau actualizări. În acest sens, AXC ONLINE TRADING S.R.L.. se compromite să respecte legislația în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal și să vă aducă la cunoștință orice modificare semnificativă, astfel cum este cazul în împrejurările date și cum ni se impune prin legislația aplicabilă, de ex., prin publicarea unei notificări vizibile în cadrul website-ului nostru. 


Vă mulțumim pentru încrederea acordată iar pentru orice informații suplimentare sau pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected] sau să ne trimiteți o scrisoare la adresa Ștefăneștii de Jos, Strada Lavandei nr. 2A, județul Ilfov.